Image
menu
Storitve | Identifikacija in registracija živali

id

Identifikacija in registracija živali (SIR)

 

 

Kot pooblaščena veterinarska organizacija izvajamo na območju Republike Slovenije tudi:

 

 • označevanje domačih živali 
 • prenos podatkov o identifikaciji in registraciji živali v centralni register 
 • registriracijo premikov živali na drugo lokacijo  
 • razrešujemo neskladja v zapisih

 

Novorojena teleta morajo biti v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goveda (Uradni list RS 50/2016) označena čimprej po rojstvu, najpozneje pa do starosti 20 dni, premik živali na drugo lokacijo pa sporočen najpozneje v 7 dneh po dogodku. Podrobnejše informacije in navodila najdete na spletnih straneh Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

 

Naročila za označitev novorojenih telet (v 16. dneh od prejema naročila) sprejemamo na telefonskih številkah (04) 2565-100 in (04)2565-101 oz. na mobilnem telefonu vašega označevalca:
 
 • ob delavnikih: od 7.00 do 15.00 ure ter
 • ob sobotah: od 7.00 do 12.00 ure.

 

  

Pravilno izpolnjene kartončke za registracijo premikov živali - ODHOD, PRIHOD (komu oz. od koga, kdaj, podpis) lahko oddate:

 • po pošti (Veterinarska praksa Tenetiše, Tenetiše 80, SI-4204 Golnik),
 • osebno v Veterinarski ambulanti v Tenetišah med njenim delovnim časom ali
 • pa jih pustite v poštnem nabiralniku pred vhodom v Ambulanto.

 

KMG-MID številke nekaterih slovenskih klavnic, zbirnih centrov in kafilerij si lahko ogledate v dokumentu KMG-MID številke nekaterih slovenskih klavnic, zbirnih centrov in kafilerij.

 

 

Pobude, mnenja, predloge in vprašanja lahko posredujete preko elektronskega naslova: uprava@vpt.si, kjer lahko naročite tudi dvojnike ušesnih znamk. Prosimo, da nam sporočite: celotno (osemmestno) ušesno številko, ali želite eno ali par, vašo KMG-MID številko, vaš naslov in kontaktni telefon. Ušesne znamke bomo predali vašemu označevalcu.

 

Po elektronski pošti lahko naročite tudi Register živali na gospodarstvu (za govedo, prašiče in drobnico).

Dodatne spletne povezave:

 

 • Sektor za identifikacijo in registracijo živali ter informacijske sisteme (SIRIS):
  www.uvhvvr.gov.si
     

Članki, nasveti, informacije