Image
menu
Storitve | Posvetovalnica | Zdravila

Veterinarska zdravila

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini izdajamo na podlagi veljavnih zakonskih določil, ob doslednem vodenju predpisanih evidenc in v skladu z načeli dobre veterinarske prakse. Zavzemamo se za razsodno in preudarno uporabo zdravil, ki temelji na dveh pomembnih kriterijih:

 

 1. Za uporabo veterinarskega zdravila mora obstajati strokovno utemeljena indikacija.
 2. Vsako veterinarsko zdravilo mora biti uporabljeno:
  • na predpisan način,
  • ob pravilnem doziranju,
  • ustreznem trajanju terapije,
  • ob doslednem upoštevanju karenc in
  • vodenju predpisanih evidenc.

   

Veliko večino veterinarskih zdravil izdajamo le ob pregledu živali, nekatera pa lahko imetniki velikih in malih živali dobijo pod naslednjimi pogoji tudi v naši Veterinarski posvetovalnici:

 

 1. Veterinarska zdravila izdajamo za znanega imetnika živali (zahtevamo osebne podatke). 
 2. Zahtevamo podatke o živali(h), ki bodo tretirane in obrazložitev problema.
 3. Zdravilo izdamo na podlagi opisa bolezenskih znakov, določena pa tudi v preventivne namene.
 4. Imetnik živali je dolžan navesti morebitna predhodna zdravljenja istega primera.
 5. Imetnik živali je dolžan upoštevati opozorila in navodila veterinarja, ki je zdravilo izdal.
 6. Imetnik živali je dolžan zdravilo uporabiti le za živali, za katere je bilo izdano.
 7. Če ni drugače naročeno, je potrebno zdravilo odpreti neposredno pred uporabo, tekoča sredstva, pršila in injektorje pa pred tem dobro pretresti.
 8. Če se stanje bolezni ali poškodbe ne izboljša v treh dneh, je imetnik živali dolžan poklicati oz. skupaj z živaljo obiskati veterinarja.
 9. Imetnik živali je dolžan zdravilo primerno hraniti. Če ni drugače predpisamo, na sobni temperaturi, na suhem in temnem mestu, nedosegljivo otrokom.
 10. Imetnik živali ne sme uporabljati zdravila po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
 11. Neporabljena zdravila ter odpadno embalažo je imetnik živali dolžan vrniti izdajatelju.
 12. V primeru suma na kakršnekoli neželene učinke zdravila se je imetnik živali dolžan čimprej posvetovati z veterinarjem.
 13. Zdravila za tretiranje REJNIH ŽIVALI (namenjenih za proizvodnjo živil) izdajamo le ob predložitvi DNEVNIKA VETERINARSKIH POSEGOV. Ta mora biti v vezani obliki in z oštevilčenimi listi. Vsaka izdaja in poraba veterinarskih zdravil (tudi tistih brez karence) morata biti v njem kronološko (po datumu nastanka dogodkov) zabeležena.
 
 
Prevzemnik ob prevzemu podpiše izjavo o seznanjenosti z načinom uporabe in hrambe sredstva, z varnostnimi ukrepi (v kolikor gre za nevarne pripravke), z morebitno prepovedjo uporabe in prometa živil med in še določen čas po končanem zdravljenju živali (karenca) ter seznanjenosti z dolžnostjo sprotnega vpisovanja datumov uporabe, vrste in količine danega zdravila ter identifikacije tretiranih živali. Morebitne nejasnosti je potrebno razčititi pred podpisom izjave.

 

Imetnik rejnih živali je dolžan v Dnevnik veterinarskih posegov sproti vpisovati datum uporabe, vrsto in količino danega zdravila, identifikacijo tretiranih živali ter Potrdilo o prevzemu zdravil hraniti 5 let.

 

Ob upoštevanju navedenih pravil je tako v naši Veterinarski posvetovalnici mogoče dobiti predvsem gotova zdravila za peroralno in zunanjo uporabo. To so zlasti:

 

 • zdravila proti notranjim in zunanjim zajedavcem,
 • zdravilna sredstva za zdravljenje prebavnih motenj,
 • digestivi in odvajala,
 • pršila za rane,
 • resorbentna in druga mazila,
 • injektorji za zdravljenje vimena v presušitvi, ipd.

 

ANTIBIOTIKOV, INFUZIJSKIH RAZTOPIN, HORMONOV IN DRUGIH ZDRAVIL ZA INJICIRANJE IMETNIKOM ŽIVALI V VETERINARSKI POSVETOVALNICI NE IZDAJAMO.

 

V primeru hujših poškodb ali pojava resnejših bolezenskih znakov (povišana telesna temperatura, neješčnost, oteženo dihanje, ipd.) se je zaželjeno pravočasno obrniti na svojega veterinarja, ki bo opravil pregled vaše živali in vam svetoval o nadaljnih ukrepih.

Delovni čas Posvetovalnice z izdajo veterinarsko - medicinskih sredstev: 
 

 • delavnik

8h - 12.00 in 15h-19h

 • sobota

8.00 - 12.00

Kontakt:

 

Telefon:  (04) 2565-102
E-pošta:  ambulanta@vpt.si 

 

Prospekti za imetnike hišnih živali

Prospekti za imetnike rejnih živali