Image
menu
Priporočamo

Namig tedna


Za živinorejce:

 

 


Za imetnike hišnih živali:

 

 


 

Nekaj splošnih priporočil za varovanje živali pred boleznimi

 

 • Poskrbite za primerno bivalno okolje živali in dobre zoohigienske razmere v hlevih.
 • Poskrbite za neoporečno pitno vodo ter kvalitetno in uravnoteženo prehrano živali.
 • Redno kontrolirajte in vzdržujte hlevsko opremo (priveze, krmilnike, napajalnike ...).
 • Postavite dezobariere in preprečite vnos povzročiteljev bolezni v hlev.
 • Sistematično zatirajte insekte in glodalce.
 • Poskrbite za higieno molže in porodov.
 • Spremljajte in nadzorujte porode; v primeru zapletov pravočasno zahtevajte veterinarsko pomoč.
 • Nabavljajte zdrave živali iz zdravih rej.
 • Namestite novo nabavljene živali za vsaj tri tedne ločeno od domačih.
 • Živali skrbno in redno opazujte.
 • V primeru poškodb ali pojava bolezenskih znakov se čimprej posvetujte z veterinarjem.
 • Obolele in poškodovane živali namestite ločeno od zdravih ter jih primerno negujte in oskrbujte.
 • Po končanem zdravljenju prostor, kjer so bile nameščene obolele živali, skrbno očistite in razkužite.
 • Glede veterinarskih preventivnih ukrepov (zaščitnih cepljenj, dehelmintizacije in drugih tretiranj živali, preventivnih pregledov, ugotavljanja subkliničnih bolezenskih pojavov ...) se posvetujte z veterinarjem.


SAMO OD ZDRAVIH IN USTREZNO NAMEŠČENIH ŽIVALI LAHKO PRIČAKUJEMO DOBRO POČUTJE IN DOBRE REJSKE USPEHE

ZA VSAKO ŽIVAL - REJNO ALI LJUBITELJSKO - JE TREBA PRIMERNO SKRBETI

 

Osnovne svoboščine živali:

 
 • odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti
 • odsotnost bolečin, poškodb in bolezni
 • odsotnost strahu in neugodja
 • možnost izvajanja živalski vrsti značilnega vedenja
 • primerno bivalno okolje

ZDRAVJE ŽIVALI NI NEKAJ SAMOUMEVNEGA

 

 • VELIKO PRIPOMORETA PREVENTIVA TER SKRBNA IN REDNA NEGA
 • SAMO PRAVOČASNO ODKRITE BOLEZNI LAHKO UČINKOVITO ZDRAVIMO