Image
menu
Povezave

Strokovne spletne povezave

 

  1. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: www.uvhvvr.gov.si

 

  2. Veterinarska fakulteta: www.vf.uni-lj.si/vf


  3. Veterinarska zbornica Slovenije: www.vzb.si


  4. Veterinarski portal Slovenije: www.slovet.si

  

  5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si

 

  6. Evropska veterinarska zveza (FVE): www.fve.org/about_fve/index.php

 

  7. Evropsko združenje veterinarjev praktikov (UEVP): www.fve.org/members/uevp/index.php


  8. OIE-World organisation for animal health: www.oie.int/eng/en_index.htm 

 

  9. VetCONTACT: www.vetcontact.com/en/index.html  

 

10. The Merck Veterinary Manual: www.merckvetmanual.com

 

11. Veterinary Infomation Network: www.vin.com

 

12. Vetline: www.vetline.de

 

13. BayerDVM: www.bayerdvm.com

 

14. Consultant - A Diagnostic Support System : www.vet.cornell.edu/consultant/consult.asp

 

15. Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke: www.jazmp.si

 

16. Dobrobit živali v proizvodni verigi: www.welfarequality.net

 

17. Slovensko združenje veterinarjev za male živali: www.zdruzenje-szvmz.si/

 

18. Slovensko bujatrično društvo: www.bujatrika.si

 

19. Slovenski Veterinarski Zbornik: www.slovetres.si

 

20. IVIS - International Information Service: www.ivis.org/home.asp

 


Druge spletne povezave

 

  1. Republika Slovenija (splošne informacije, državna in javna uprava): www.gov.si

 

  2. Europa - Uradni portal Evropske unije: http://europa.eu/index_sl.htm

 

  3. Statistični urad RS: www.stat.si

 

  4. Inštitut za varovanje zdravja RS: www.ivz.si

 

  5. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj: www.zzv-kr.si