VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d.o.o.

  
Tenetiše 80, SI-4204 Golnik, Slovenija          
T: (04) 2565-100, (04) 2566-160
F: (04) 2565-103
E: uprava@vpt.si 
Teren Ambulanta Posvetovalnica Reprodukcija SIR

NUJNA VETERINARSKA POMOČ - DEŽURNI VETERINAR

 

  • rejne živali: (04) 2565-100, (04) 2565-101

  • hišne živali: (04) 2566-161    Več ...

 

visual
modra1px
VPT_logotip
slogan_ozadje

Zaposleni:

 

Tomaž Benedik, dr. vet. med.
Tadeja Bečan, ekon. teh.
mag. Janez Habjan, dr. vet. med. 
Rafko Kadunc, dr. vet. med. 
Herman Kosmač, vet. teh. 
Damjan Kunšič, dr. vet. med.
Rok Lombar, dr. vet. med. 
Primož Muri, dr. vet. med.  
Anton Podjed, dr. vet. med.
Leon Šparovec, dr. vet. med. 
mag. Marjan Tacer, dr. vet. med. 
David Vodopivec, dr. vet. med. 
Rafko Žemlja, vet. teh.
Maja Vodiškar, dr. vet. med.
 

 

mag. Janez Habjan, dr. vet. med.

 

GSM: 031/624-136
E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si 

 

Rojen 1960 v Kranju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1985 in magistriral leta 1993. Kot terenski veterinar deluje na območju Selške doline, kjer opravlja tudi storitve s področja reprodukcije domačih živali. Ima tudi status uradnega pooblaščenega preglednika kopitarjev.