VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d.o.o.

  
Tenetiše 80, SI-4204 Golnik, Slovenija          
T: (04) 2565-100, (04) 2566-160
F: (04) 2565-103
E: uprava@vpt.si 
Teren Ambulanta Posvetovalnica Reprodukcija SIR

NUJNA VETERINARSKA POMOČ - DEŽURNI VETERINAR

 

 • rejne živali: (04) 2565-100, (04) 2565-101

 • hišne živali: (04) 2566-161    Več ...

 

visual
modra1px
VPT_logotip
slogan_ozadje

Zaposleni

 

 

Tomaž Benedik, dr. vet. med.  

GSM: 041/615-340

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1961 v Kranju, diplomiral leta 1989 na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Je podpredsednik SVP Veterinarske zbornice Slovenije. Kot terenski veterinar deluje na širšem območju občine Škofja Loka, kjer opravlja tudi storitve s področja reprodukcije domačih živali.

 

Tadeja Bečan, ekon. teh.  

GSM: 04/2565-100  

E-pošta: uprava@vpt.si

 

Od leta 2006 je zaposlena na upravi Veterinarske prakse, kjer sprejema naročila in opravlja administrativno tehnična dela.

 

mag. Janez Habjan, dr. vet. med.  

GSM: 031/624-136  

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si 

 

Rojen 1960 v Kranju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1985 in magistriral leta 1993. Kot terenski veterinar deluje na območju Selške doline, kjer opravlja tudi storitve s področja reprodukcije domačih živali. Ima tudi status uradnega pooblaščenega preglednika kopitarjev.

 

Rafko Kadunc, dr. vet. med.  

GSM: 041/638-281  

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1961 v Kranju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1987. Deluje kot terenski veterinar na območju občin Radovljica, Bled in Gorje.

 

Herman Kosmač, vet. teh.  

GSM: 041/639-022  

E-pošta: reprodukcija@vpt.si

 

Rojen 1959 v Kranju, srednjo šolo za živinorejsko - veterinarske tehnike v Ljubljani zaključil leta 1978. Kot osemenjevalec na terenu je zaposlen na Oddelku za reprodukcijo domačih živali. Deluje na širšem območju Kranja.

 

Damjan Kunšič, dr. vet. med.  

GSM: 041/645-413  

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1960 na Jesenicah, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1985. Deluje kot terenski veterinar na območju občine Bohinj, kjer opravlja tudi storitve s področja reprodukcije domačih živali.

 

Rok Lombar, dr. vet. med.  

GSM: 041/331-871  

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si 

 

Rojen 1960 v Kranju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1983. Deluje kot terenski veterinar na širšem območju Kranja, pretežno in poglobljeno pa se ukvarja z zdravstvenim varstvom prežvekovalcev.

 

Primož Muri, dr. vet. med.  

GSM: 041/280-380   

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1974 v Kranju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1999. Je strokovni vodja Oddelka terenske prakse, kot terenski veterinar deluje na območju občin Kranj, Preddvor in Jezersko. Opravlja tudi storitve s področja reprodukcije domačih živali. Je predsednik Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme in svetnik v Občinskem svetu Občine Jezersko.

 

Aljoša Božič, dr. vet. med.  

GSM: 051/268-395   

E-pošta: vazapuze@vpt.si

 

Rojena 1972 v Slovenj Gradcu, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomirala leta 2000. V Veterinarski praksi Tenetiše je zaposlena od leta 2000. Dela v Ambulanti za hišne živali in Veterinarski posvetovalnici Poslovne enote v Zapužah.

 

Anton Podjed, dr. vet. med.  

GSM: 041/989-495

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1974 v Kranju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 2002. Kot terenski veterinar dela na območju širše Gorenjske. Občasno pomaga tudi pri delu na področju reprodukcije domačih živali.

 

Leon Šparovec, dr. vet. med.  

GSM: 041/697-440   

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1961 v Kranju, na Veterinarski fakulteti diplomiral leta 1987. Kot terenski veterinar deluje pretežno na  območju občin Naklo in Tržič. Občasno pomaga pri delu na področju reprodukcije domačih živalih, pretežno in poglobljeno pa se ukvarja z zdravstvenim varstvom kopitarjev. Ima tudi status uradnega pooblaščenega preglednika kopitarjev.

 

mag. Marjan Tacer, dr. vet. med.  

GSM: 041/674-613   

E-pošta: ambulanta@vpt.si; direktor@vpt.si  

 

Rojen 1963 v Celju, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1990 in magistriral leta 1995. Je strokovni vodja Ambulante za hišne živali in Veterinarske posvetovalnice, kjer tudi dela. Občasno pomaga pri delu na področju reprodukcije, pretežno in poglobljeno pa se ukvarja z zdravstvenim varstvom malih živali. Je predsednik RO Gorenjske SVP Veterinarske zbornice Slovenije in aktivni član Slovenskega združenja veterinarjev za male živali. Od leta 2013 je tudi podpredsednik Upravnega odbora Evropske zveze veterinarjev praktikov (UEVP) pri Federaciji veterinarjev Evrope (FVE). 

 

David Vodopivec, dr. vet. med.  

GSM: 041/632-722   

E-pošta: terenski.veterinarji@vpt.si

 

Rojen 1962 v Ljubljani, na Veterinarski fakulteti diplomiral 1993. Deluje kot terenski veterinar na območju občine Gorenja vas - Poljane, kjer opravlja tudi storitve s področja reprodukcije domačih živali.

 

Rafko Žemlja, vet. teh.  

GSM: 041/648-084   

E-pošta: reprodukcija@vpt.si

 

Rojen 1960 na Jesenicah, srednjo šolo za živinorejsko - veterinarske tehnike v Ljubljani zaključil leta 1979. Kot osemenjevalec na terenu je zaposlen na Oddelku za reprodukcijo domačih živali. Deluje na širšem območju Radovljice.

 

Maja Vodiškar, dr. vet. med.  

GSM: 051/268-392   

E-pošta: ambulanta@vpt.si

 

Rojena 1982 v Ljubljani, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani diplomirala leta 2009. V Veterinarski praksi Tenetiše je zaposlena od avgusta 2010. Dela v Ambulanti za hišne živali in Veterinarski posvetovalnici v Tenetišah.

 

Nekatere pogosto iskane telefonske številke:  

 

 • Dežurni veterinar za rejne živali:
  (04) 2565-100

 • Dežurni veterinar za hišne živali:
  (04) 2566-161

 • VURS OE Kranj
  (Veterinarska inšpekcija):
  (04) 2319-300
 
 • NVI - Laboratorij v Naklem:
  (04) 2770-600
 
 • Veterinarska fakulteta v Ljubljani:
  (01) 4779-100
 
 • NVI - Veterinarsko higienska služba (odvoz poginjenih živali):
  (01) 4779-353
  (041) 645-766
  (041) 645-767